Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Publicacions

Publicacions

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES

Pérez Pérez, E. (2013). Diagnóstico e intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje oral. Barcelona, Ed. Lebón.

Pérez Pérez, E.; Llano, C.; Vila, C. (2006). Test de Escritura y Lectura (TEYL). Barcelona, Ed. Lebón.

Pérez Pérez, E. (1999). La narración en niños y niñas con Trastorno Específico del Lenguaje. Tesis doctoral.

Pérez Pérez, E.; Serra Raventós, M. (1998). Anàlisi del retard del llenguatge (ARELL). Barcelona, Ed. Ariel.

Pérez Pérez, E.; Serra, M. (1996). La conducta narrativa de niños y niñas con Trastorno Específico del Lenguaje. En Pérez Pereira: Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

ARTICLES EN REVISTES ESPECIALITZADES

Aprender otro idioma. Ser padres- Escuela Infantil. Novembre 2012.

Retraso en el lenguaje. Ser padres- Escuela Infantil. Septiembre 2012.

Entrevista a Encarna Pérez. EDUCAT. Revista de Psicopedagogia. Nº 6, pp 52-55. 2011.

Pérez Pérez, E. (2011). La intervenció en les dificultats d’escriptura i de lectura: el programa ACOS. EDUCAT, Revista de Psicopedagogia. Nº 8, pp 20-27. 2011.

Pérez Pérez, E. (2010). Quan el llenguatge dificulta l’escolaritat. EDUCAT. Revista de Psicopedagogia, nº 4, pp. 18-26. 2010.

Perez Pérez, E. (2008). La valoració de les dificultats de lectura i d’escriptura mitjançant els perfils. Revista suports, vol. 12, nº 2 pp 96-107, tardor de 2008.

Giró, M.; López, C.; Pérez Pérez, E. (2003) . Intervención en un caso de trastorno específico del lenguaje. Revista de logopedia, foniatría y audiología. Vol.

XXIII. Octubre-diciembre.

Pérez Pérez, E; Giró, M. (2002) Intervención en un caso con dificultades del lenguaje (4-6 años) Monográfico: El Trastorno del Lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Vol. XXII. Abril-Junio.

Pérez Pérez, E. (1997). Cohesión y coherencia en las narraciones de niños y niñas con Trastorno Específico del Lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Vol. XVII, nº 2.

REVISIÓ D’ARTICLES, CRÍTIQUES I PRÒLEGS DE LLIBRES

Evaluació de l’article: Coloma, C.; Pávez, M.M.; Peñaloza, Ch.; Araya, C. (2012). Desempeño lector y narrativo en escolares con trastorno específico del lenguaje. Onomázein, 26 (2): 351-375.

Pérez Pérez, E. (1997). Crítica del libro Era unha vez un neno… Estudio da evolución da linguaxe en nenos galego-falantes. De García Soto, X.R. Anuario de Psicologia, nº 72. Barcelona.

Pròleg del llibre: El Castell de Lletrallàndia, de la Rosa Tardiu (en premsa).

MATERIAL DOCENT

Pérez, Pérez, E. (2006). Avaluació i Diagnòstic del Llenguatge, la Parla i la Veu. Material per a l’assignatura de la modalitat semipresencial de la Diplomatura de Logopèdia de la Fundació Universitària del Bages.

Pérez, Pérez, E. (2006). Intervenció Logopèdica en alteracions del Llenguatge. Material per a l’assignatura de la modalitat semiprensencial de la Diplomatura de Logopèdia de la Fundació Universitària del Bages.

VÍDEOS

Conferència d’Encarna Pérez Pérez: “Quan el llenguatge dificulta l’escolaritat”

Jornades PrisMa: Encarna Pérez Pérez from PrisMa on Vimeo.


Conferència d’Encarna Pérez Pérez: “La intervenció en les dificultats d’escriptura i de lectura: el programa A.CO.S.”

II Jornades PrisMa: Encarna Pérez from PrisMa on Vimeo.

Pujar